สินค้าใหม่ล่าสุด

 • เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ชนิดขับด้วยระบบไฮดรอลิค

  เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ชนิดขับด้วยระบบไฮดรอลิค (Hydraulic driven mobile pumps), เครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม (Submersible hydraulic driven pumps), เครื่องสูบน้ำไฮดรอลิคชนิดเพลาตั้ง (Vertical hydraulic driven ..

  Price : ราคา 0 บาท

 • 12 นิ้ว ท่อพญานาค สแตนเลส

  เครื่องสูบน้ำพญานาคท่อสแตนเลส ขนาด 12 นิ้ว พร้อมเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ R6105AZLP กำลัง 150 แรงม้าความยาวท่อทั้งหมด 10.00 เมตรเครื่องสูบน้ำพญานาคขนาด 12 นิ้ว R6105AZLP Power 121Kwเครื่องสูบน้ำ Weifang ..

  Price : ราคา 0 บาท

 • ปั๊มจุ่มระบายน้ำ ปั๊มซับเมอร์ส

  ปั๊มจุ่มระบายน้ำใบพัดเป็นแบบใบพัดชนิด (Axial-flow Impeller) ประเภทการใช้งานของปั๊มสูบระบายน้ำ ตามแม่น้ำลำคลอง สำหรับการระบายน้ำท่วม.หรือการใช้งานบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ ชลประทาน เหมืองแร่ อุโมงค..

  Price : ราคา 0 บาท

 • ปั๊มสูบระบายน้ำ ตามแม่น้ำลำคลอง

  ปั๊มจุ่มระบายน้ำใบพัดเป็นแบบใบพัดชนิด (Axial-flow Impeller) ประเภทการใช้งานของปั๊มสูบระบายน้ำ ตามแม่น้ำลำคลอง สำหรับการระบายน้ำท่วม.หรือการใช้งานบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ ชลประทาน เหมืองแร่ อุโมงค..

  Price : ราคา 0 บาท

 • เครื่องสูบระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วม

  ปั๊มจุ่มระบายน้ำใบพัดเป็นแบบใบพัดชนิด (Axial-flow Impeller) ประเภทการใช้งานของปั๊มสูบระบายน้ำ ตามแม่น้ำลำคลอง สำหรับการระบายน้ำท่วม.หรือการใช้งานบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ ชลประทาน เหมืองแร่ อุโมงค..

  Price : ราคา 0 บาท

 • Submersible Axial (Mixed) Flow

  ปั๊มจุ่มระบายน้ำใบพัดเป็นแบบใบพัดชนิด (Axial-flow Impeller) ประเภทการใช้งานของปั๊มสูบระบายน้ำ ตามแม่น้ำลำคลอง สำหรับการระบายน้ำท่วม.หรือการใช้งานบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ ชลประทาน เหมืองแร่ อุโมงค..

  Price : ราคา 0 บาท

 • ปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่ Submersible Pump

  ปั๊มจุ่มระบายน้ำใบพัดเป็นแบบใบพัดชนิด (Axial-flow Impeller) ประเภทการใช้งานของปั๊มสูบระบายน้ำ ตามแม่น้ำลำคลอง สำหรับการระบายน้ำท่วม.หรือการใช้งานบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ ชลประทาน เหมืองแร่ อุโมงค..

  Price : ราคา 0 บาท

 • Submersible Axial Mixed flowing pump ปั๊มน้ำเสีย

  ปั๊มจุ่มระบายน้ำใบพัดเป็นแบบใบพัดชนิด (Axial-flow Impeller) ประเภทการใช้งานของปั๊มสูบระบายน้ำ ตามแม่น้ำลำคลอง สำหรับการระบายน้ำท่วม.หรือการใช้งานบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ ชลประทาน เหมืองแร่ อุโมงค..

  Price : ราคา 0 บาท

 • Submersible Axial Flow Pump ชุดปั้มจุ่มระบายน้ำ

  ปั๊มจุ่มระบายน้ำใบพัดเป็นแบบใบพัดชนิด (Axial-flow Impeller) ประเภทการใช้งานของปั๊มสูบระบายน้ำ ตามแม่น้ำลำคลอง สำหรับการระบายน้ำท่วม.หรือการใช้งานบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ ชลประทาน เหมืองแร่ อุโมงค..

  Price : ราคา 0 บาท

 • Submersible Sewage Pump ชุดปั้มน้ำ

  ปั๊มจุ่มระบายน้ำใบพัดเป็นแบบใบพัดชนิด (Axial-flow Impeller) ประเภทการใช้งานของปั๊มสูบระบายน้ำ ตามแม่น้ำลำคลอง สำหรับการระบายน้ำท่วม.หรือการใช้งานบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ ชลประทาน เหมืองแร่ อุโมงค..

  Price : ราคา 0 บาท

 • Submersible Pump ชุดปั้มน้ำเสีย-ปั้มจุ่ม

  ปั๊มจุ่มระบายน้ำใบพัดเป็นแบบใบพัดชนิด (Axial-flow Impeller) ประเภทการใช้งานของปั๊มสูบระบายน้ำ ตามแม่น้ำลำคลอง สำหรับการระบายน้ำท่วม.หรือการใช้งานบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ ชลประทาน เหมืองแร่ อุโมงค..

  Price : ราคา 0 บาท

 • ปั๊มน้ำแบบจุ่ม Submersible Axial flow Pumps

  ปั๊มจุ่มระบายน้ำใบพัดเป็นแบบใบพัดชนิด (Axial-flow Impeller) ประเภทการใช้งานของปั๊มสูบระบายน้ำ ตามแม่น้ำลำคลอง สำหรับการระบายน้ำท่วม.หรือการใช้งานบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ ชลประทาน เหมืองแร่ อุโมงค..

  Price : ราคา 0 บาท

 • ปั๊มแช่ Submersible Axial flow Pumps

  ปั๊มจุ่มระบายน้ำใบพัดเป็นแบบใบพัดชนิด (Axial-flow Impeller) ประเภทการใช้งานของปั๊มสูบระบายน้ำ ตามแม่น้ำลำคลอง สำหรับการระบายน้ำท่วม.หรือการใช้งานบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ ชลประทาน เหมืองแร่ อุโมงค..

  Price : ราคา 0 บาท

 • Submersible Axial flow Pumps

  ปั๊มจุ่มระบายน้ำใบพัดเป็นแบบใบพัดชนิด (Axial-flow Impeller) ประเภทการใช้งานของปั๊มสูบระบายน้ำ ตามแม่น้ำลำคลอง สำหรับการระบายน้ำท่วม.หรือการใช้งานบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ ชลประทาน เหมืองแร่ อุโมงค..

  Price : ราคา 0 บาท

 • Submersible pump ปั๊มจุ่ม

  ปั๊มจุ่มระบายน้ำใบพัดเป็นแบบใบพัดชนิด (Axial-flow Impeller) ประเภทการใช้งานของปั๊มสูบระบายน้ำ ตามแม่น้ำลำคลอง สำหรับการระบายน้ำท่วม.หรือการใช้งานบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ ชลประทาน เหมืองแร่ อุโมงค..

  Price : ราคา 0 บาท

 • ปั๊มจุ่ม ปั๊มน้ำเสีย Sewage Pump

  ปั๊มจุ่มระบายน้ำใบพัดเป็นแบบใบพัดชนิด (Axial-flow Impeller) ประเภทการใช้งานของปั๊มสูบระบายน้ำ ตามแม่น้ำลำคลอง สำหรับการระบายน้ำท่วม.หรือการใช้งานบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ ชลประทาน เหมืองแร่ อุโมงค..

  Price : ราคา 0 บาท

 • ขายปั๊มน้ำ ปั๊มจุ่มระบายน้ำ

  ปั๊มจุ่มระบายน้ำใบพัดเป็นแบบใบพัดชนิด (Axial-flow Impeller) ประเภทการใช้งานของปั๊มสูบระบายน้ำ ตามแม่น้ำลำคลอง สำหรับการระบายน้ำท่วม.หรือการใช้งานบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ ชลประทาน เหมืองแร่ อุโมงค..

  Price : ราคา 0 บาท

 • ปั๊มจุ่มระบายน้ำ Submersible Axial flow pump

  ปั๊มจุ่มระบายน้ำใบพัดเป็นแบบใบพัดชนิด (Axial-flow Impeller) ประเภทการใช้งานของปั๊มสูบระบายน้ำ ตามแม่น้ำลำคลอง สำหรับการระบายน้ำท่วม.หรือการใช้งานบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ ชลประทาน เหมืองแร่ อุโมงค..

  Price : ราคา 0 บาท

 • ปั๊มจุ่มใต้น้ำใช้สำหรับการระบายน้ำ

  ปั๊มจุ่มระบายน้ำใบพัดเป็นแบบใบพัดชนิด (Axial-flow Impeller) ประเภทการใช้งานของปั๊มสูบระบายน้ำ ตามแม่น้ำลำคลอง สำหรับการระบายน้ำท่วม.หรือการใช้งานบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ ชลประทาน เหมืองแร่ อุโมงค..

  Price : ราคา 0 บาท

 • ปั๊มจุ่มระบายน้ำ Submersible Axial flow pump

  ปั๊มจุ่มระบายน้ำใบพัดเป็นแบบใบพัดชนิด (Axial-flow Impeller) ประเภทการใช้งานของปั๊มสูบระบายน้ำ ตามแม่น้ำลำคลอง สำหรับการระบายน้ำท่วม.หรือการใช้งานบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ ชลประทาน เหมืองแร่ อุโมงค..

  Price : ราคา 0 บาท

 • Submersible Axial flow pump

  ปั๊มจุ่มระบายน้ำใบพัดเป็นแบบใบพัดชนิด (Axial-flow Impeller) ประเภทการใช้งานของปั๊มสูบระบายน้ำ ตามแม่น้ำลำคลอง สำหรับการระบายน้ำท่วม.หรือการใช้งานบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ ชลประทาน เหมืองแร่ อุโมงค..

  Price : ราคา 0 บาท

 • ปั๊มสูบระบายน้ำ Axial-flow impeller

  ปั๊มจุ่มระบายน้ำใบพัดเป็นแบบใบพัดชนิด (Axial-flow Impeller) ประเภทการใช้งานของปั๊มสูบระบายน้ำ ตามแม่น้ำลำคลอง สำหรับการระบายน้ำท่วม.หรือการใช้งานบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ ชลประทาน เหมืองแร่ อุโมงค..

  Price : ราคา 0 บาท

 • SUBMERSIBLE PUMP (ปั๊มจมน้ำ ปั๊มน้ำเสีย)

  ปั๊มจุ่มระบายน้ำใบพัดเป็นแบบใบพัดชนิด (Axial-flow Impeller) ประเภทการใช้งานของปั๊มสูบระบายน้ำ ตามแม่น้ำลำคลอง สำหรับการระบายน้ำท่วม.หรือการใช้งานบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ ชลประทาน เหมืองแร่ อุโมงค..

  Price : ราคา 0 บาท

 • ปั๊มสูบระบายน้ำ ตามแม่น้ำลำคลอง

  ปั๊มจุ่มระบายน้ำใบพัดเป็นแบบใบพัดชนิด (Axial-flow Impeller) ประเภทการใช้งานของปั๊มสูบระบายน้ำ ตามแม่น้ำลำคลอง สำหรับการระบายน้ำท่วม.หรือการใช้งานบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ ชลประทาน เหมืองแร่ อุโมงค..

  Price : ราคา 0 บาท

 • ปั๊มจุ่มระบายน้ำ Submersible Axial flow pump

  ปั๊มจุ่มระบายน้ำใบพัดเป็นแบบใบพัดชนิด (Axial-flow Impeller) ประเภทการใช้งานของปั๊มสูบระบายน้ำ ตามแม่น้ำลำคลอง สำหรับการระบายน้ำท่วม.หรือการใช้งานบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ ชลประทาน เหมืองแร่ อุโมงค..

  Price : ราคา 0 บาท

 • ท่อเฟล็กซ์-สแตนเลส SS304 FM Approved

  ท่อเฟล็กซ์สแตนเลส SS304 ,มาตรฐาน FM DN50Stainless Steel Expansion JointFM EH-400SG Expansion Joint Bellow,Internal Sleeve,Tube : SS304 Tie Rods,Flanges :Carbon Steel Flange to PN16 Rate Working Pressu..

  Price : ราคา 18,500 บาท

 • ท่อเฟล็กซ์-สแตนเลส SS304 FM Approved

  ท่อเฟล็กซ์สแตนเลส SS304 ,มาตรฐาน FM DN50Stainless Steel Expansion JointFM EH-400SG Expansion Joint Bellow,Internal Sleeve,Tube : SS304 Tie Rods,Flanges :Carbon Steel Flange to PN16 Rate Working Pressu..

  Price : ราคา 18,500 บาท

 • ท่อเฟล็กซ์ สแตนเลส SS304 FM Approved

  ท่อเฟล็กซ์สแตนเลส SS304 ,มาตรฐาน FM DN50Stainless Steel Expansion JointFM EH-400SG Expansion Joint Bellow,Internal Sleeve,Tube : SS304 Tie Rods,Flanges :Carbon Steel Flange to PN16 Rate Working Pressu..

  Price : ราคา 18,500 บาท

 • ท่อเฟล็กซ์ สแตนเลส SS304 FM Approved

  ท่อเฟล็กซ์สแตนเลส SS304 ,มาตรฐาน FM DN50Stainless Steel Expansion JointFM EH-400SG Expansion Joint Bellow,Internal Sleeve,Tube : SS304 Tie Rods,Flanges :Carbon Steel Flange to PN16 Rate Working Pressu..

  Price : ราคา 18,500 บาท

 • ท่อเฟล็กซ์ สแตนเลส SS304

  ท่อเฟล็กซ์สแตนเลส SS304 ,มาตรฐาน FM DN50Stainless Steel Expansion JointFM EH-400SG Expansion Joint Bellow,Internal Sleeve,Tube : SS304 Tie Rods,Flanges :Carbon Steel Flange to PN16 Rate Working Pressu..

  Price : ราคา 18,500 บาท

 • ท่อเฟล็กซ์สแตนเลส SS304 FM

  ท่อเฟล็กซ์สแตนเลส SS304 ,มาตรฐาน FM DN50Stainless Steel Expansion JointFM EH-400SG Expansion Joint Bellow,Internal Sleeve,Tube : SS304 Tie Rods,Flanges :Carbon Steel Flange to PN16 Rate Working Pressu..

  Price : ราคา 18,500 บาท

 • ท่ออ่อนสแตนเลส FLEXIBLE HOSE

  ท่อเฟล็กซ์สแตนเลส SS304 ,มาตรฐาน FM DN50Stainless Steel Expansion JointFM EH-400SG Expansion Joint Bellow,Internal Sleeve,Tube : SS304 Tie Rods,Flanges :Carbon Steel Flange to PN16 Rate Working Pressu..

  Price : ราคา 18,500 บาท

 • เครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบหาบหาม เบนซิน

  เครื่องยนต์ เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศ เครื่องยนต์ LIFANกำลังขับ 27HP (20kW)ประสิทธิภาพของปั๊ม 870 ลิตร/นาที@0.60MPa ,1180 ลิตร/นาที@0.40MPa ,1500ลิตร/นาที@0.20MPaน้ำหนักรวม 85 ..

  Price : ราคา 184,040 บาท

 • เครื่องสูบน้ำดับเพลิง ชนิดหาบหาม เบนซิน

  เครื่องยนต์ เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศ เครื่องยนต์ LIFANกำลังขับ 27HP (20kW)ประสิทธิภาพของปั๊ม 870 ลิตร/นาที@0.60MPa ,1180 ลิตร/นาที@0.40MPa ,1500ลิตร/นาที@0.20MPaน้ำหนักรวม 85 ..

  Price : ราคา 184,040 บาท

 • เครื่องสูบน้ำแรงดันสูงชนิดหาบหาม เบนซิน

  เครื่องยนต์ เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศ เครื่องยนต์ LIFANกำลังขับ 27HP (20kW)ประสิทธิภาพของปั๊ม 870 ลิตร/นาที@0.60MPa ,1180 ลิตร/นาที@0.40MPa ,1500ลิตร/นาที@0.20MPaน้ำหนักรวม 85 ..

  Price : ราคา 184,040 บาท

 • เครื่องสูบน้ำแรงดันสูงเครื่องยนต์เบนซิน

  เครื่องยนต์ เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศ เครื่องยนต์ LIFANกำลังขับ 27HP (20kW)ประสิทธิภาพของปั๊ม 870 ลิตร/นาที@0.60MPa ,1180 ลิตร/นาที@0.40MPa ,1500ลิตร/นาที@0.20MPaน้ำหนักรวม 85 ..

  Price : ราคา 184,040 บาท

 • ปั๊มดับเพลิง Fire pump 27 แรงม้า เบนซิน

  เครื่องยนต์ เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศ เครื่องยนต์ LIFANกำลังขับ 27HP (20kW)ประสิทธิภาพของปั๊ม 870 ลิตร/นาที@0.60MPa ,1180 ลิตร/นาที@0.40MPa ,1500ลิตร/นาที@0.20MPaน้ำหนักรวม 85 ..

  Price : ราคา 184,040 บาท

 • ปั๊มดับเพลิง Fire pump เบนซิน 27 Hp

  เครื่องยนต์ เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศ เครื่องยนต์ LIFANกำลังขับ 27HP (20kW)ประสิทธิภาพของปั๊ม 870 ลิตร/นาที@0.60MPa ,1180 ลิตร/นาที@0.40MPa ,1500ลิตร/นาที@0.20MPaน้ำหนักรวม 85 ..

  Price : ราคา 184,040 บาท

 • ปั๊มน้ำดับเพลิง เบนซิน 27 แรงม้า

  เครื่องยนต์ เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศ เครื่องยนต์ LIFANกำลังขับ 27HP (20kW)ประสิทธิภาพของปั๊ม 870 ลิตร/นาที@0.60MPa ,1180 ลิตร/นาที@0.40MPa ,1500ลิตร/นาที@0.20MPaน้ำหนักรวม 85 ..

  Price : ราคา 184,040 บาท

 • เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม เบนซิน 27 แรงม้า

  เครื่องยนต์ เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศ เครื่องยนต์ LIFANกำลังขับ 27HP (20kW)ประสิทธิภาพของปั๊ม 870 ลิตร/นาที@0.60MPa ,1180 ลิตร/นาที@0.40MPa ,1500ลิตร/นาที@0.20MPaน้ำหนักรวม 85 ..

  Price : ราคา 184,040 บาท

 • ปั๊มดับเพลิงขนาดเล็ก เบนซิน 27 แรงม้า

  เครื่องยนต์ เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศ เครื่องยนต์ LIFANกำลังขับ 27HP (20kW)ประสิทธิภาพของปั๊ม 870 ลิตร/นาที@0.60MPa ,1180 ลิตร/นาที@0.40MPa ,1500ลิตร/นาที@0.20MPaน้ำหนักรวม 85 ..

  Price : ราคา 184,040 บาท

 • เครื่องสูบน้ำดับเพลิง เบนซิน 27 แรงม้า

  เครื่องยนต์ เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศ เครื่องยนต์ LIFANกำลังขับ 27HP (20kW)ประสิทธิภาพของปั๊ม 870 ลิตร/นาที@0.60MPa ,1180 ลิตร/นาที@0.40MPa ,1500ลิตร/นาที@0.20MPaน้ำหนักรวม 85 ..

  Price : ราคา 184,040 บาท

 • เครื่องสูบน้ำดับเพลิงหาบหาม เบนซิน 27 แรงม้า

  เครื่องยนต์ เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศ เครื่องยนต์ LIFANกำลังขับ 27HP (20kW)ประสิทธิภาพของปั๊ม 870 ลิตร/นาที@0.60MPa ,1180 ลิตร/นาที@0.40MPa ,1500ลิตร/นาที@0.20MPaน้ำหนักรวม 85 ..

  Price : ราคา 184,040 บาท

 • ปั๊มดับเพลิงหาบหาม เบนซิน 27 แรงม้า

  เครื่องยนต์ เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศ เครื่องยนต์ LIFANกำลังขับ 27HP (20kW)ประสิทธิภาพของปั๊ม 870 ลิตร/นาที@0.60MPa ,1180 ลิตร/นาที@0.40MPa ,1500ลิตร/นาที@0.20MPaน้ำหนักรวม 85 ..

  Price : ราคา 184,040 บาท

 • เครื่องสูบน้ำดับเพลิง เบนซิน 27 แรงม้า

  เครื่องยนต์ เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศ เครื่องยนต์ LIFANกำลังขับ 27HP (20kW)ประสิทธิภาพของปั๊ม 870 ลิตร/นาที@0.60MPa ,1180 ลิตร/นาที@0.40MPa ,1500ลิตร/นาที@0.20MPaน้ำหนักรวม 85 ..

  Price : ราคา 184,040 บาท

 • ปั๊มดับเพลิง Fire pump 27 แรงม้า

  เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศความจุกระบอกสูบ: 688cc, HONDA GX690กำลังขับ 27 แรงม้า (20kW)ประสิทธิภาพของปั๊ม 870 ลิตร/นาที@0.60MPa1180 ลิตร/นาที @0.40MPa1500ลิตร/นาที @0.20MPaน้ำหนั..

  Price : ราคา 0 บาท

 • ปั๊มดับเพลิง Fire pump 27 Hp

  เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศความจุกระบอกสูบ: 688cc, HONDA GX690กำลังขับ 27 แรงม้า (20kW)ประสิทธิภาพของปั๊ม 870 ลิตร/นาที@0.60MPa1180 ลิตร/นาที @0.40MPa1500ลิตร/นาที @0.20MPaน้ำหนั..

  Price : ราคา 0 บาท

 • ปั๊มน้ำดับเพลิง 27 แรงม้า

  เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศความจุกระบอกสูบ: 688cc, HONDA GX690กำลังขับ 27 แรงม้า (20kW)ประสิทธิภาพของปั๊ม 870 ลิตร/นาที@0.60MPa1180 ลิตร/นาที @0.40MPa1500ลิตร/นาที @0.20MPaน้ำหนั..

  Price : ราคา 188,000 บาท

 • เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม 27 แรงม้า

  เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศความจุกระบอกสูบ: 688cc, HONDA GX690กำลังขับ 27 แรงม้า (20kW)ประสิทธิภาพของปั๊ม 870 ลิตร/นาที@0.60MPa1180 ลิตร/นาที @0.40MPa1500ลิตร/นาที @0.20MPaน้ำหนั..

  Price : ราคา 188,000 บาท

 • ปั๊มดับเพลิงขนาดเล็ก 27 แรงม้า

  เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศความจุกระบอกสูบ: 688cc, HONDA GX690กำลังขับ 27 แรงม้า (20kW)ประสิทธิภาพของปั๊ม 870 ลิตร/นาที@0.60MPa1180 ลิตร/นาที @0.40MPa1500ลิตร/นาที @0.20MPaน้ำหนั..

  Price : ราคา 188,000 บาท

ท่อสูบน้ำพญานาค 12 นิ้ว ท่อสูบน้ำพญานาค สเตนเลส

12 นิ้ว ท่อพญานาค สแตนเลส

12 นิ้ว ท่อพญานาค สแตนเลส

เครื่องสูบน้ำพญานาคท่อสแตนเลส ขนาด 12 นิ้ว พร้อมเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ R6105AZLP กำลัง 150 แรงม้าความยาวท่อทั้งหมด 10.00 เมตรเครื่องสูบน้ำพญานาคขนาด 12 นิ้ว R6105AZLP Power 121Kwเครื่องสูบน้ำ Weifang ..

ราคา 0 บาท

ท่อสูบน้ำพญานาค 15 นิ้ว 12.50 เมตร

ท่อสูบน้ำพญานาค 15 นิ้ว 12.50 เมตร

เครื่องสูบน้ำพญานาคท่อสแตนเลส ขนาด 15 นิ้ว พร้อมเครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ R6105AZLP กำลัง 150 แรงม้าความยาวท่อทั้งหมด 12.50 เมตรเครื่องสูบน้ำพญานาคขนาด 15 นิ้ว R6105AZLP Power 121..

ราคา 0 บาท

12 นิ้ว ปั๊มน้ำหอยโข่ง

12 นิ้ว ปั๊มน้ำหอยโข่ง

เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง  ชนิดขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล  ติดตั้งบนเทรลเลอร์ลากจูง  พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด  เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งาน..

ราคา 0 บาท

เครื่องสูบน้ำ หอยโข่ง 8 นิ้ว

เครื่องสูบน้ำ หอยโข่ง 8 นิ้ว

ขนาดท่อทางสูบน้ำ 8 นิ้ว รุ่นปั๊มน้ำ 200HW-8ท่อทางส่งน้ำ 8 นิ้วระยะส่งน้ำสูงสุด 13.5 เมตรปริมาตรน้ำ 440-500 ลบ.ม/ชตัวใบพัดทำจากเหล็กหล่อ/ตัวเรือนปั๊มน้ำทำจากเหล็กหล่อเครื่องยนต์..

ราคา 0 บาท

เครื่องยนต์ Cummins 6 สูบ 4 สูบ

เครื่องยนต์ Cummins 4BTA

เครื่องยนต์ Cummins 4BTA

เครื่องยนต์ Cummins 4BTA..

ราคา 259,200 บาท

เครื่องยนต์ดีเซล รุ่น Cummins 4BT3.9-C105

เครื่องยนต์ดีเซล รุ่น Cummins 4BT3.9-C105

เครื่องยนต์ดีเซล รุ่น Cummins 4BT3.9-C105อัตรารอบเครื่องยนต์ 2000 รอบ ต่อนาทีเครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีหม้อน้ำกระบอกสูบ 4 สูบ 4 จังหวะเครื่องยนต์ 3.9 ลิตรขนากกระบอกสูบ ..

ราคา 0 บาท

เครื่องยนต์ Cummins 4BTA 3.9-C105

เครื่องยนต์ Cummins 4BTA 3.9-C105

เครื่องยนต์ดีเซล รุ่น Cummins 4BT3.9-C105อัตรารอบเครื่องยนต์ 2000 รอบ ต่อนาทีเครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีหม้อน้ำกระบอกสูบ 4 สูบ 4 จังหวะเครื่องยนต์ 3.9 ลิตรขนากกระบอกสูบ ..

ราคา 259,200 บาท

เครื่องคัมมินส์ 4 สูบ

เครื่องคัมมินส์ 4 สูบ

เครื่องยนต์ดีเซล รุ่น Cummins 4BT3.9-C105อัตรารอบเครื่องยนต์ 2000 รอบ ต่อนาทีเครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีหม้อน้ำกระบอกสูบ 4 สูบ 4 จังหวะเครื่องยนต์ 3.9 ลิตรขนากกระบอกสูบ ..

ราคา 0 บาท

ท่อยางส่งน้ำตัวหนอน ขนาด 12 นิ้ว 4 เมตร

ท่อยางส่งน้ำ (ตัวหนอน)

ท่อยางส่งน้ำ (ตัวหนอน)

ท่อส่งน้ำตัวหนอน  ขนาด 12 นิ้ว  ความยาว 4.00 เมตร ความหนาของท่อยาง 30 มม.หน้าแปลน จำนวน 12 รู ( หัว-ท้าย) ขนาดของหน้าแปลน PN 10หน้าแปลนวัสดุทำจาก เหล็ก หน้าแปลน 2 ด้าน 1 ด้านหมุนได้ และอีก 1..

ราคา 0 บาท

16 นิ้ว ท่อตัวหนอน

16 นิ้ว ท่อตัวหนอน

ท่อส่งน้ำตัวหนอน  ขนาด 16 นิ้ว  ความยาว 4.00 เมตร ความหนาของท่อยาง 40 มม.หน้าแปลน จำนวน 12 รู ( หัว-ท้าย) ขนาดของหน้าแปลน PN 10หน้าแปลนวัสดุทำ..

ราคา 0 บาท

8 นิ้ว ท่อยางตัวหนอน

8 นิ้ว ท่อยางตัวหนอน

ท่อส่งน้ำตัวหนอน  ขนาด 8 นิ้ว  ความยาว 6.00 เมตร ความหนาของท่อยาง 25 มม.หน้าแปลน ขนาดของหน้าแปลน PN 10หน้าแปลนวัสดุทำจาก เหล็ก หนา 1 นิ้ว หน้าแปลนเหล็ก 1 ด้านสามารถหม..

ราคา 0 บาท

ท่อยางดูดส่งน้ำตัวหนอนเสริมลวด

ท่อยางดูดส่งน้ำตัวหนอนเสริมลวด

ท่อส่งน้ำตัวหนอน  ขนาด 12 นิ้ว  ความยาว 4.00 เมตร ความหนาของท่อยาง 30 มม.หน้าแปลน จำนวน 12 รู ( หัว-ท้าย) ขนาดของหน้าแปลน PN 10หน้าแปลนวัสดุทำ..

ราคา 0 บาท

อะไหล่เครื่องยนต์ Clarke

จำหน่าย เครื่องยนต์ Clarke

จำหน่าย เครื่องยนต์ Clarke

จำหน่าย เครื่องยนต์ Clarke..

ราคา 0 บาท

เครื่องยนต์ Clarke

เครื่องยนต์ Clarke

เครื่องยนต์ Clarke..

ราคา 0 บาท

Clarke Fire Engine

Clarke Fire Engine

Clarke Fire Engine..

ราคา 0 บาท

จำหน่าย เครื่องยนต์ Clarke

จำหน่าย เครื่องยนต์ Clarke

จำหน่าย เครื่องยนต์ Clarke..

ราคา 0 บาท

ปั๊มดับเพลิงหาบหาม เครื่องยนดีเซล 25 แรงม้า

เครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบหาบหาม เบนซิน

เครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบหาบหาม เบนซิน

เครื่องยนต์ เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศ เครื่องยนต์ LIFANกำลังขับ 27HP (20kW)ประสิทธิภาพของปั๊ม 870 ลิตร/นาที@0.60MPa ,1180 ลิตร/นาที@0.40MPa ,1500ลิตร/นา..

ราคา 184,040 บาท

เครื่องสูบน้ำดับเพลิง ชนิดหาบหาม เบนซิน

เครื่องสูบน้ำดับเพลิง ชนิดหาบหาม เบนซิน

เครื่องยนต์ เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศ เครื่องยนต์ LIFANกำลังขับ 27HP (20kW)ประสิทธิภาพของปั๊ม 870 ลิตร/นาที@0.60MPa ,1180 ลิตร/นาที@0.40MPa ,1500ลิตร/นา..

ราคา 184,040 บาท

เครื่องสูบน้ำแรงดันสูงชนิดหาบหาม เบนซิน

เครื่องสูบน้ำแรงดันสูงชนิดหาบหาม เบนซิน

เครื่องยนต์ เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศ เครื่องยนต์ LIFANกำลังขับ 27HP (20kW)ประสิทธิภาพของปั๊ม 870 ลิตร/นาที@0.60MPa ,1180 ลิตร/นาที@0.40MPa ,1500ลิตร/นา..

ราคา 184,040 บาท

เครื่องสูบน้ำแรงดันสูงเครื่องยนต์เบนซิน

เครื่องสูบน้ำแรงดันสูงเครื่องยนต์เบนซิน

เครื่องยนต์ เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศ เครื่องยนต์ LIFANกำลังขับ 27HP (20kW)ประสิทธิภาพของปั๊ม 870 ลิตร/นาที@0.60MPa ,1180 ลิตร/นาที@0.40MPa ,1500ลิตร/นา..

ราคา 184,040 บาท

ปั๊มหอยโข่งสแตนเลส SS304

ปั๊มน้ำหอยโข่งสแตนเลส

ปั๊มน้ำหอยโข่งสแตนเลส

ปั๊มหอยโข่งสเตนเลส SS304  ขนาด 12*10 นิ้ว End Suction pumpตัวเรือนปั๊มทำด้วยเหล็ก สเตนเลส SS304 ยกเว็น Housingใบพัด ทำด้วยสเตนเลส SS304ขึ้นรูปเพลา SS304 สเตนเลสปั๊มทางดูด 12 นิ้ว ทางส่ง 10 นิ้วปร..

ราคา 0 บาท

ปั๊มหอยโข่ง สเตนเลส SS304

ปั๊มหอยโข่ง สเตนเลส SS304

ปั๊มหอยโข่งสเตนเลส SS304  ขนาด 12*10 นิ้ว End Suction pumpตัวเรือนปั๊มทำด้วยเหล็ก สเตนเลส SS304 ยกเว็น Housingใบพัด ทำด้วยสเตนเลส SS304ขึ้นรูปเพลา SS304 สเตนเลสปั๊มทางดูด 12 นิ้ว ทางส่ง 10 นิ้วปร..

ราคา 0 บาท

ปั๊มหอยโข่ง สแตนเลส 304 ขนาด 4 นิ้ว

ปั๊มหอยโข่ง สแตนเลส 304 ขนาด 4 นิ้ว

ปั๊มหอยโข่งสเตนเลส SS304  ขนาด 4*3 นิ้ว End Suction pumpตัวเรือนปั๊มทำด้วยเหล็ก สเตนเลส SS304 ยกเว็น Housingใบพัด ทำด้วยสเตนเลส SS304ขึ้นรูปเพลา SS304 สเตนเลสปั๊มทางดูด 4 นิ้ว ทางส่ง 3 นิ้วประเภท..

ราคา 0 บาท

ปั๊มหอยโข่ง สแตนเลส SS304

ปั๊มหอยโข่ง สแตนเลส SS304

ปั๊มหอยโข่ง สเตนเลส SS304  ขนาด 12*10 นิ้ว End Suction pumpตัวเรือนปั๊มทำด้วยเหล็ก สเตนเลส SS304 ยกเว็น Housingใบพัด ทำด้วยสเตนเลส SS304ขึ้นรูปเพลา SS304 สเตนเลสปั๊มทางดูด 12 นิ้ว ทางส่ง 10 นิ้วป..

ราคา 0 บาท

ปั๊มหอยโข่งไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้า

เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ไฟฟ้า 8 นิ้ว

เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ไฟฟ้า 8 นิ้ว

Flow 280-340 m3/h@32m.1450 Model End Suction Pump EA150/32มอเตอร์ ยี่ห้อ Black Diamondปั๊มน้ำหอยโข่ง 8*6 นิ้ว มอเตอร์ กำลัง 75 กิโลวัตต์อัตราการหมุนรอบของปั๊มน้ำ 1,450 รอบต่อนาทีเครื่องสูบน้ำชลประทาน ..

ราคา 0 บาท

ปั๊มหอยโข่งไฟฟ้า 8 นิ้ว

ปั๊มหอยโข่งไฟฟ้า 8 นิ้ว

รุ่นปั๊มน้ำ 200S63 ชนิดแบบมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส 380V 4 สายยี่ห้อ มอเตอร์ Luan Jianghuai Motor Co.,Ltd (LA)ปริมาตรน้ำ 280 ลบ.ม ต่อชั่วโมงระยะส่งน้ำ 63 เมตรปั๊มน้ำขนาดท่อทางดูด 8 นิ้ว ,ท่อทางส่งน้ำ 6 นิ้วต..

ราคา 0 บาท

ปั๊มหอยโข่งไฟฟ้า ขนาด 8 นิ้ว

ปั๊มหอยโข่งไฟฟ้า ขนาด 8 นิ้ว

ปั๊มหอยโข่งไฟฟ้า ขนาด 8 นิ้วFlow 220 m3/h@32m.1450 Model Horizontal split case pump 150M7/330มอเตอร์ ยี่ห้อ Luan Jianghuai Motor Co.,Ltd/Black Diamondปั๊มน้ำหอยโข่ง 8*6 นิ้ว มอเตอร์ กำลัง 75 กิโลวัตต์..

ราคา 0 บาท

วาล์วประตูน้ำเหล็กหล่อ Gate Valve

ท่อเฟล็กซ์-สแตนเลส SS304 FM Approved

ท่อเฟล็กซ์-สแตนเลส SS304 FM Approved

ท่อเฟล็กซ์สแตนเลส SS304 ,มาตรฐาน FM DN50Stainless Steel Expansion JointFM EH-400SG Expansion Joint Bellow,Internal Sleeve,Tube : SS304 Tie Rods,Flanges :Carbon Steel Flange to PN16 Rate Working Pressu..

ราคา 18,500 บาท

ท่อเฟล็กซ์-สแตนเลส SS304 FM Approved

ท่อเฟล็กซ์-สแตนเลส SS304 FM Approved

ท่อเฟล็กซ์สแตนเลส SS304 ,มาตรฐาน FM DN50Stainless Steel Expansion JointFM EH-400SG Expansion Joint Bellow,Internal Sleeve,Tube : SS304 Tie Rods,Flanges :Carbon Steel Flange to PN16 Rate Working Pressu..

ราคา 18,500 บาท

ท่อเฟล็กซ์ สแตนเลส SS304 FM Approved

ท่อเฟล็กซ์ สแตนเลส SS304 FM Approved

ท่อเฟล็กซ์สแตนเลส SS304 ,มาตรฐาน FM DN50Stainless Steel Expansion JointFM EH-400SG Expansion Joint Bellow,Internal Sleeve,Tube : SS304 Tie Rods,Flanges :Carbon Steel Flange to PN16 Rate Working Pressu..

ราคา 18,500 บาท

ท่อเฟล็กซ์ สแตนเลส SS304 FM Approved

ท่อเฟล็กซ์ สแตนเลส SS304 FM Approved

ท่อเฟล็กซ์สแตนเลส SS304 ,มาตรฐาน FM DN50Stainless Steel Expansion JointFM EH-400SG Expansion Joint Bellow,Internal Sleeve,Tube : SS304 Tie Rods,Flanges :Carbon Steel Flange to PN16 Rate Working Pressu..

ราคา 18,500 บาท

ปั๊มดับเพลิง เครื่องยนต์ Cummins 4 สูบ

750GPM เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

750GPM เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

Diesel Fire pump Capacity Flow 750GPM Standard NFPA20ปั๊มดับเพลิง เครื่องยนต์ดีเซล Cummins 4BTA3.9-C145เครื่องสูบน้ำดับเพลิง ชนิดเครื่องยนต์ 4 สูบ 4 จังหวะCapacity :550GPM -750GPM,TDH: 143M (120 PSI)ช..

ราคา 0 บาท

เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

Diesel Fire pump Capacity Flow 750GPM Standard NFPA20ปั๊มดับเพลิง เครื่องยนต์ดีเซล Cummins 4BTA3.9-C145เครื่องสูบน้ำดับเพลิง ชนิดเครื่องยนต์ 4 สูบ 4 จังหวะCapacity :550GPM -750GPM,TDH: 143M (120 PSI)ช..

ราคา 0 บาท

ปั๊มดับเพลิง เครื่องยนต์ดีเซล Cummins

ปั๊มดับเพลิง เครื่องยนต์ดีเซล Cummins

Diesel Fire pump Capacity Flow 750GPM Standard NFPA20ปั๊มดับเพลิง เครื่องยนต์ดีเซล Cummins 4BTA3.9-C145เครื่องสูบน้ำดับเพลิง ชนิดเครื่องยนต์ 4 สูบ 4 จังหวะCapacity :550GPM -750GPM,TDH: 143M (120 PSI)ช..

ราคา 0 บาท

ปั๊มดับเพลิง เครื่องยนต์ Cummins

ปั๊มดับเพลิง เครื่องยนต์ Cummins

Diesel Fire pump Capacity Flow 750GPM Standard NFPA20ปั๊มดับเพลิง เครื่องยนต์ดีเซล Cummins 4BTA3.9-C145เครื่องสูบน้ำดับเพลิง ชนิดเครื่องยนต์ 4 สูบ 4 จังหวะCapacity :550GPM -750GPM,TDH: 143M (120 PSI)ช..

ราคา 0 บาท

หัวรับน้ำดับเพลิง UL FM สปริงเกอร์

หัวรับน้ำหัวจ่ายน้ำ งานดับเพลิง UL FM

หัวรับน้ำหัวจ่ายน้ำ งานดับเพลิง UL FM

วาล์ว หัวฉีด หัวรับน้ำหัวจ่ายน้ำ งานดับเพลิง UL/FMขนาด ทางเข้า 6 นิ้ว ทางจ่าย 2.5 นิ้วมาตรฐาน UL/FM..

ราคา 0 บาท

เครื่องสูบน้ำแนวตั้ง Vertical Turbine pump

เครื่องสูบน้ำแนวตั้ง

เครื่องสูบน้ำแนวตั้ง

Axial pumps are intended mainly for the supply of large volumes of liquids. Their work is due to the transfer of the energy that the liquid receives when the frontal surface of the rotating blades of ..

ราคา 0 บาท

หัวฉีดน้ำดับเพลิง อุปกรณ์ข้อต่อ สายดับเพลิง ตู้เก็บสายดับเพลิง

วายสแตนเนอร์ DN400

วายสแตนเนอร์ DN400

Place of OriginHebei, ChinaPowerManualStructureGateCustomized supportOEM, ODM, OBMPort Size2"-24"Model Number JHY-GV-CS1. Q10 or Q12 original cast iron as ductile iron. 2. EPDM rubber as sealing ring,..

ราคา 0 บาท

วายสแตนเนอร์ 6 นิ้ว

วายสแตนเนอร์ 6 นิ้ว

วายสแตนเนอร์ 6 นิ้ว..

ราคา 0 บาท

วายสแตนเนอร์ 8 นิ้ว

วายสแตนเนอร์ 8 นิ้ว

วัสดุทำจากเหล็กหล่อหน้าแปลน 10K หรือ PN10วายสแตนเนอร์ 8 นิ้ว DN 200 น้ำหนัก 46 กก.วายสแตนเนอร์ 8 นิ้ว DN 200 น้ำหนัก 66 กก. ระยะความยาววัดจากหน้าแปลน ถึงหน้าแปลนรุ่น 46 กก. ความยาว 45 เซ็นติเมตรรุ่น 6..

ราคา 0 บาท

วายสแตนเนอร์ สแตนเลส 8 นิ้ว

วายสแตนเนอร์ สแตนเลส 8 นิ้ว

Product Name Carbon Steel Flanged Y Type Filter Strainer Material  A351 CF8M/CF8/CF3Size 2''~8'' ( DN50~DN200)Certificate CE APIPort Full PortWorking Pressure 50Connection..

ราคา 0 บาท

ปั๊มจุ่มระบายน้ำ Submersible Axial flow pump

ปั๊มจุ่มระบายน้ำ ปั๊มซับเมอร์ส

ปั๊มจุ่มระบายน้ำ ปั๊มซับเมอร์ส

ปั๊มจุ่มระบายน้ำใบพัดเป็นแบบใบพัดชนิด (Axial-flow Impeller) ประเภทการใช้งานของปั๊มสูบระบายน้ำ ตามแม่น้ำลำคลอง สำหรับการระบายน้ำท่วม.หรือการใช้งานบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ ช..

ราคา 0 บาท

ปั๊มสูบระบายน้ำ ตามแม่น้ำลำคลอง

ปั๊มสูบระบายน้ำ ตามแม่น้ำลำคลอง

ปั๊มจุ่มระบายน้ำใบพัดเป็นแบบใบพัดชนิด (Axial-flow Impeller) ประเภทการใช้งานของปั๊มสูบระบายน้ำ ตามแม่น้ำลำคลอง สำหรับการระบายน้ำท่วม.หรือการใช้งานบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ ช..

ราคา 0 บาท

เครื่องสูบระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วม

เครื่องสูบระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วม

ปั๊มจุ่มระบายน้ำใบพัดเป็นแบบใบพัดชนิด (Axial-flow Impeller) ประเภทการใช้งานของปั๊มสูบระบายน้ำ ตามแม่น้ำลำคลอง สำหรับการระบายน้ำท่วม.หรือการใช้งานบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ ช..

ราคา 0 บาท

Submersible Axial (Mixed) Flow

Submersible Axial (Mixed) Flow

ปั๊มจุ่มระบายน้ำใบพัดเป็นแบบใบพัดชนิด (Axial-flow Impeller) ประเภทการใช้งานของปั๊มสูบระบายน้ำ ตามแม่น้ำลำคลอง สำหรับการระบายน้ำท่วม.หรือการใช้งานบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ ช..

ราคา 0 บาท